Contact us

Elevatorna street 4, Volnyansk, Zaporozhye region 70002
Tel: +38 06143 46194
Fax: +38 06143 46199
Mob: +38 050 454 1950